Geleneksel MedyanınStockholm Sendromu

Her yeni teknoloji geçişinde bir kargaşa ortaya çıktığı görülebilir. Bu kargaşa özellikle mevcut teknolojilerin varlıklarını idame ettirmeleri konusunda kaygı duymalarına yol açmaktadır. Duyulan bu kaygı ya mücadele ya da karşılıklı kazanıma dönüşecek bir sulh sürecine yani ortaklığa götürmeye çalışır. Bu …

Yazar: