Dijitalleşmenin Müzik Piyasasındaki Olumsuz Etkileri

Gelişmekte olan ülkelerde iktisadî kalkınma ile birlikte halkın refah seviyesi yükselmekte; bu durum ise ilk etapta halkın tüketim kalıplarının değişmesine yol açmaktadır. Bu değişme hiç şüphesiz olumlu bir gelişme olarak iktisadî kalkınmayı da hızlandıran bir gelişmedir. Bu nedenledir ki iktisadî …