#blog#akademi #usmed

Bir Kamu Kurumu Sosyal Medyada Birini Engellediğinde O’nu Hizmetten Mahrum Bırakmış Olur Mu?

Öncelikle kamu kurumunun, bir kişiyi hizmetten mahrum bırakması dolayısıyla söz konusu kamu kurumuna karşı hukuki süreç başlatılabilmesi için bu hizmetin bir kamu hizmeti olması gerekmektedir. Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak değerlendirilebilmesi için ise mevcut kamu kurumuna böylesi bir faaliyetin yürütülmesi görevi ve yetkisi, yasa koyucu tarafından ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak yürütme organı tarafından verilmelidir.
Bizim sorumuza gelirsek; kurumlara görev ve yetki veren kanunlarda, sosyal medya kullanma ve bu platformlar üzerinden ilgililere bilgi verme, edim sunma gibi bir görev varsa bu faaliyetler veya hizmetler kamu hizmeti sayılabilir ve kamu hizmetinden faydalanmanın engellendiği, kamu hizmetinin tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği gerekçeleriyle kamu kurumunun sorumluluğuna gidilebilir. Ancak kamu kurumları için sosyal medya kullanma ve bu platformlar üzerinden ilgililere bilgi verme, edim sunma gibi bir görev verildiğine dair henüz herhangi bir kanun ya da kanun hükmünde kararname mevcut değildir.
Öte yandan idarenin, idari işlem ve hizmetlerin tümünü tebliğ ve yayımlama zorunluluğu yoktur. İlgililer istedikleri konularda – idarenin görev alanina giren bir konu olması şartıyla- idareden bilgi edinme başvurusu ile konunun aydınlatılmasını talep edebilirler.
Kamu hukuku uyuşmazlığı olmamakla birlikte böylesi bir durum, engellenen kişi için herhangi bir zarar meydana getirdiyse, bu engellemeyi yapan gerçek kişinin sorumluluğuna gidilebilir ve bu durum özel hukuk uyuşmazlığına konu edilebilir.

Stj. Av. Gizem Gülsen BAYOĞLU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir