#blog#akademi #usmed

Kurumsal

Dünyanın İlk Sosyal Medya Derneği

Misyon

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) olarak misyonumuz;

Türkiye’de sosyal medya, dijital medya ve mobil medya kullanıcısı olan şahıs ve kuruluşları temsil etmek
Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında faaliyet gösteren şahıs ve kuruluşları dernek çatısı altında toplamak
Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında şahıs ve kuruluşların faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapmak
Sosyal medya, dijital medya ve mobil medyada yer alan veya yer almak isteyen kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin sosyal medya, dijital medya ve mobil medya yönetimini ve planlamasını yapmak. Üyeler arasından bu vasfa haiz kişileri seçerek bu iş için yönlendirmek
Şahıs ve kuruluşların sosyal medyayı daha aktif kullanması için çalışmalar yapar. Sosyal medya kamuoyu araştırmaları yaptırır. Bu doğrultuda akademik ve bağımsız çalışma grupları oluşturur, var olanları desteklemek
Şahıs ve kuruluşların sosyal medya alanındaki dayanışma ve işbirliklerini desteklemek, teşvik etmek
Türkiye’de ve dünyadaki sosyal medya kalitesinin yükselmesi için aktif faaliyet göstermek
Yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirmektir

Vizyon

D

erneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak
Sosyal medya kullanıcıları için ders, kurs, seminer, konferans, panel, oturum gibi faaliyetler düzenlemek
Üyeler arasındaki sosyla ilişkileri gerçekleştirmek için; yemekli toplantılar, konser, sergi, tiyatro, spor, gezi ve sinema gibi etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak
Gereklilik halinde konusunun yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda gece, belgesel, anma toplantıları, sinema gösterimi, seminer, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek
Sosyal medya alanında matbu ve dijital yayınlar çıkarmak
Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin talep etmesi halinde dernek davalara bilirkişi gönderebilir
Dernek amacının toplumda gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurumlarla ortak çalışmalar yapar
Sosyal Medya, Dijital Medya ve Mobil Medya ile ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak, medya sektöründeki yerini belirlemek ve bunun tanıtımı yapmak
Sosyal medya güvenliği, sosyal medya etiği vb. konularda çeşitli seminerler ve aydınlatıcı çalışmalar yapmak