Uluslararası Sosyal Medya Derneği
İletişim: info@usmed.org.tr

Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu

Uluslararası Sosyal Medya Derneği altında kurulmuş olan Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu Türkiye ve Dünyadaki siyasi partiler, politik gelişmeler, siyasi aktörler gibi konu başlıklarının Sosyal Medya’daki etkileri üzerine akademik çalışmalar ortaya koymayı hedefleyen bir gruptur.

USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu, bu amaca yönelik olarak, yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği ve koordinasyon içinde muhtelif etkinliklerin gerçekleştirilmesine öncülük etmekte, güncel meseleleri takip ederek Siyaset alanında Sosyal Medya’yı kullanım kalitesini arttırmak için tarafsızlık ilkesi dahilinde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktadır.

Bu amaçla USMED Sosyal Medya ve Siyaset Çalışma Grubu yurt içindeki ve yurt dışındaki siyasi partilerle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmektedir.