#blog#akademi #usmed

Sosyal Medya ve Türkçenin Yozlaşması

Dil, bir milleti, tarihi, nesli, dünden bugüne taşıyan ve geçmişi geleceğe tanıtan canlı bir olgudur. Dünya dilleri arasında en eskiye dayanan Türkçe, her dil gibi coğrafi, kültürel, etkilerden dolayı sürekli değişime uğramış ve kollara ayrılarak bugüne kadar gelmiştir. Kendi içinde ağızlara ayrılan Türkçe, diğer dünya dillerinden de etkilenmiştir. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılığın ortaya çıkması da yine kültürel, coğrafi ve konuşmadaki kolay telaffuza dayanmaktadır.
Örneğin : “Ne yapıyorsun?” demek yerine kültürel ve coğrafi etkilerden dolayı telaffuz kolaylığı ile ortaya çıkan konuşma ağızlarında “Ne yapıyon”, “Ne ediyon” , “Nörüyon” gibi konuşma ağızdan örnekler verilebilir.
Bunun içindir ki herkesin anlaşabilmesi bir kelimeyi farklı manalarda kullanılmaması için yazı dilinde ve resmi yazışmalarda Türk Dili kurallarına göre kullanılmaktadır. Dijital çağın ve teknolojinin gelişmesi hediyesi olan sosyal medya Türkçenin bozulmasına ve yozlaşmasına çanak tutmaktadır.
İnterneti bu kadar çok kullanırken sosyal paylaşım sitelerinde, konuşma platformlarında da duygu ve düşüncelerimizi kelimelerle anlatıyoruz ve insanlarla bir şekilde yazı diliyle iletişim halindeyiz. Günlük iletişimin yadsınamaz bölümünü yazı iletişimine döküyorken bir şeyleri çabucak yazmak adına ya da sosyal ağların kurallarına uymaya çalışıyoruz. Düşüncelerimizi anlatmaya çalışırken yazı dilinde tutarsızlıklar gösterebiliyoruz. Bu davranışlar sürekli hale gelmeye başlayınca da yapılan hatalar birer doğruya dönüşmeye başlıyor.

Sosyal Medya Türkçeyi Nasıl Etkiliyor?
Genellikle cümleler kurulurken kelimelerin yazımında büyük ve küçük harflerin bir arada kullanımı, kelimelerin yazımında çift ünlü/ünsüz kullanımıyla kelimelerin birlikte yazılması, bileşik yazılması gereken kelimelerin birbirinden ayrı yazılması, cümleleri yazarken imla kurallarına dikkat edilmemesi, sözcükleri vurgulamak amacıyla harfleri birden fazla kullanmak, çok fazla argo kelimenin kullanılması, kelimeleri yazarken aradaki sesli harfleri düşürerek yazı yazmak. Olabilecek en hızlı iletişim yolunu bile hızlandırmaya çalışan insanoğlu, Türkçeyi yozlaştırma yolunda durmadan ilerliyor. “selam” yerine “slm”, “merhaba” yerine “mrb” yazan genç nesil, artık Türkçe kelimeleri yazarken maalesef sesli harfleri kullanmaz oldu. “a,e,i,ı” gibi ünlüleri kullanmamaya o kadar alıştık ki, kelimenin içinde ünlü harf olmayışı, bizi rahatsız bile etmez oldu.

Durumun böyle olmasını engellemek için ne yapmak gerekli ?
İnternet kullanımının çok küçük yaşlarda başladığı ülkemizde dijital bir dönemin içinde büyüyen çocukları dilimizin ileri ki zamanlarda zedelenmemesi ve korunabilmesi adına İlköğretim seviyesinden başlamak üzere internette nasıl bir dil kullanılması gerektiği ve yanlış kullanılması sonucunda nelere yol açabileceği bilincinin öğrencilerde oluşturulması gerekli. Günümüz yaşayan insanlarının da bu bilinci kavrayıp dilin deformasyona uğramaması amacıyla dil kullanımına daha fazla özen göstermesi gerekli.

Kaynaklar:
1

Yazar:

05 Temmuz 1991 Kırşehir – Kaman doğumluyum. İlk ve Ortaöğretimi Ankara Ahmet Hızal İÖO, Lise öğrenimini Başkent Lisesi’nde tamamladım. Lisans öğrenimini ise Afyon Kocatepe Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi – Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünü Pedagojik Formasyon alarak bitirdim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir