KVVK

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu USMED olarak Üyelik başvuruları kapsamında kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına özen göstermekteyiz.

Sizleri kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimizle ilgili bilgi vermek isteriz.

Kişisel Veriler ne olarak açıklanmıştır?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel veriler direkt gerçek kişilerden toplanmaktadır.

Kişisel veriler nelerdir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ilgili kanunda özel nitelikli kişisel veri olarak açıklanmıştır.

Hangi kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğine ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağına dair bilgilendirme.


İşlenecek olan kişisel verileriniz.
1-Kimlik bilgileri,
2-Eğitim hayatınız hakkındaki bilgiler.
3-Çalışma hayatınızla ilgili bilgiler.
4-Süreç içinde sizinle iletişime geçmek için iletişim bilgileri.
5-Gerçekleştirilecek etkinlerdeki fotoğraf, video kayıtları.
6- Sivil toplum çalışmalarınız ve üyeliklerinizle ilgili bilgiler.

Belirttiğimiz ve üyelik formları aracılığı ile bizlere ilettiğiniz kişisel verileriniz USMED ve Genç USMED tarafından sizinle iletişime geçmek, seminer, etkinlik, toplantı ve online eğitim seminer, söyleşi çalışmalarını gerçekleştirmek ve sonrasında yapılan etkinliklerin dijital kanallarda, sosyal medyada ve basında, basılı dokümanlarda görünürlüklerini sağlamak amaçlarıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla işlenecektir.

Konuyla ilgili talepleriniz için Uluslararası Sosyal Medya Derneği USMED’in
e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz.